Dr n. med. Monika Skowron

Absolwentka kierunku Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz dyplomowany lekarz medycyny estetycznej – absolwentka Studiów Podyplomowych dla Lekarzy z zakresu Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Lekarskiej w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. Odbyła staż podyplomowy w Poliklinice Stomatologicznej 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W 2016 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie medycyny. W latach 2016-2019 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 2019 adiunkt na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach teoretycznych oraz praktycznych z zakresu stomatologii, medycyny estetycznej oraz holistycznej terapii anti-aging. Najważniejszym celem Pani doktor jest uśmiech na twarzach pacjentów.